Read a free sample or buy Makroekonomija by Igor Pejović. Knjiga je rezultat dugogodišnjih teorijskih i praktičnih istraživanja i iskustava. Book Description Mate, Hardcover. Book Condition: New. Serbian language, latinica, 20 x 26 cm, Makroekonomija, Knjiga se odlikuje time sto je u njoj. K. Babic ́, M. (), Makroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb. Pavlic ́, I. (), Statisticˇka teorija i primjena, Tehnicˇka knjiga, Zagreb. Serdar, V. ().

Author: Kazishicage Mazukinos
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 15 January 2006
Pages: 220
PDF File Size: 6.27 Mb
ePub File Size: 7.9 Mb
ISBN: 238-7-97092-940-5
Downloads: 36178
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mekazahn

Laporan Endokrin – Copy – Copy endokrin.

Nove ili endogene teorije rasta 2. Takvih sistema u stvari nema.

Remember me Forgot password? Potencijalni nivo dohotka Pod potencijalnim nivoom dohotka podrazumeva se ona njegova visina koja bi mogla da se ostvari ako bi svi faktori proizvodnje bili potpuno zaposleni. Princip istinitosti realnosti 9.

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Rezultati merenja zbog toga ne iskazuju efekte korekcije do kojih se dolazi orijentacijom na sektore u kojima su visoko zastupljeni razvojni faktori koji se ne mogu adekvatno meriti, niti su zavisni od merenih razvojnih faktora. Koje vrste multiplikatora poznajete? Osnovno svojstvo ekonomskih ciljeva je njihovo hijerarhijsko ustrojstvo.

  DELECLUSE 12 ETUDES PDF

Subjekti monetarno-kreditne politike 7.

Glavni elementi te politike su: I to nije bilo bez razloga. I jedne i druge dakle, i direktne i indirektne posledice mogu imati pozitivne i negativne efekte.

Da li, i u kom smislu, oblik krive ponude u AS-AD modelu zavisi od stope nezaposlenosti? Ako dohodak ne raste neto investicije su jednake nuli. Mnogi od njih su egzistencionalnog karaktera.

Makroekoonomija najamnina ne izaziva uvek rast ponude radne snage. Acara 7 – Copy – Copy mmm. Ona je vezana samo za papirnu nekonvertibilnu valutu. Ona predstavlja odnos relativne promene autputa i onjiga promene ulaganja varijabilnog inputa. Fiksni fondovi postepeno procentualno od njihove vrednosti prenose svoju vrednost na gotove proizvode amortizacijaa obrtni u jednom ciklusu proizvodnje potpuno prenesu svoju vrednost.

Makroekonomija – PDF Free Download

Pa tako se kao posebni faktori izdvajaju i: Ona mora da odgovori na brojna pitanja. Vrste proizvodnih funkcija 4.

U najmanju ruku zemlje razmenjuju proizvedena dobra i usluge. Makroekonomja mere pripadaju tzv. Kako promjenu u modelu u zatvorenoj, a Investicioni ciklus je samo posledica neravnomernog razvoja pojedinih delova privrede.

Makroekonomija

Kakav je odnos realnog i nacionalnog proizvoda? Platni bilans i devizni kurs 3. On je poprimio brojne funkcije: Zbog takvog nivoa investicija kapitalna opremljenost rada raste.

  LITERATURE READING FICTION POETRY AND DRAMA BY ROBERT DIYANNI PDF

Za regionalni aspekt bitan makroekono,ija teritorijalni raspored objekata: Prvi pristup je vezan za ime Roberta Soloua a drugi za ime Nikolasa Kaldora. Sistemi, dakle, mogu postojati samo kao relativno otvoreni. Prvo, radna snaga je niskog stepena mobilnosti. Prva vrsta analize ukazuje na visok stepen povezanosti cilja i vremena koje je potrebno za njegovo ispunjenje.

Ali, ona nije uvek takva. Povratna sprega je princip imanentan funkcionisanju svih, pa i privrednih sistema.

US Makroekonomija Copy

Samo teorija koja u centar interesovanja stavlja znanje mogla je da objasni rast razvijenih ekonomija s kraja dvadesetog veka. Kako se mogu podeliti mere nejednakosti raspodele nacionalnog dohotka? To nije nacionalni novac neke zemlje, koji u nacionalnoj privredi i prometu obavlja svoje funkcije.

Akcelerator deluje u uzlaznoj fazi konjukturnog ciklusa. U zasnivanju kreditnih odnosa element poverenja je vrlo bitan. Monetarna politika 3 Trgovinska 3. U osnovne zakone postojanja opstanka sistema ubrajaju se zakon kretanja i razvoja sistema i zakon samoregulacije.