Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Zulukazahn Zuludal
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 9 September 2006
Pages: 151
PDF File Size: 8.92 Mb
ePub File Size: 5.39 Mb
ISBN: 657-2-15337-200-5
Downloads: 17929
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taumi

Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Contoh Analisis Item Sains Documents.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Maka indeks kesukarannya adalah: Kirakan inddks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut.

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian.

Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab.

  CUESTIONARIO WHOQOL-BREF ESPAOL PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan? Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Item 3 diwkriminasi 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks indrks dan juga indeks diskriminasi berada di dalam diskriminawi yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

  ANATOMIA HUMANA FERNANDO QUIROZ TOMO 2 PDF

A dan E; pengganggu lemah: Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut.

A, B dan E; pengganggu lemah: Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul. Siapakah penulis buka Das Kapital? Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan.

Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0.

Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Pengganggu manakah yang perlu diganti?

Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula. Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents.