Kasnije je dnevnik treninga mogue analizirati i ukljuiti ga u plan tempiranja forme . Pretreniranost se moe pojaviti i kao rezultat loe ishrane ili. Download Dnevnik & Tablica Kalorija apk for Android. Brzi pregled kalorija i nutritivnog sastava hrane, kao i vodjenje dnevnika. časove scenskog pokreta imaćemo i radionice koje se odnose na retoriku, dikciju, razne vrste sportskih treninga, časove pravilne ishrane.

Author: Samukinos Arashikasa
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 21 September 2006
Pages: 284
PDF File Size: 18.80 Mb
ePub File Size: 10.96 Mb
ISBN: 822-5-79945-942-7
Downloads: 45960
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Totaxe

Udaljenost od prepreke ne smije biti vea od cm. Noge moraju ostati na pedala-ma kako bi biciklist zadrao stabilnost, ne treba nikada pokuavati udariti psa.

Dnevnik treninga i ishrane 🙂 ?53ac1t8xy6a54h5

Prvo karama ili iaem odstraniti viak dlaka, a onda noge obrijati britvicom ili elektrinim aparatom. Na taj nain je i opasnost od ispadanja iz ruke manja. Istovremeno vonja e biti udobnija i sigurnija jer je vea gazna povrina to osigurava bolje koenje i prijanjanje u zavojima. Na taj nain te stvari nune za svaku vonju nikad nee biti zaboravljene. To je zna-ilo da su potrebna dva okreta pedala za jedan okretaj kotaa.

Ja bih rekao da je biciklist kralj sportaa. Etapna utrkaEtapna utrka je viednevna utrka koja se sastoji od klasinih utrka, a moe ukljuivati i nekoliko kronome-tara kao i kriterija. To je najstarija klasina utrka koja se vozi od Paris-Roubaix se vozi od Postoje u mnogo razliitih oblika i karakteristika.

Vonja u prometuObzirom na sve gui promet vano je znati prilagoditi se i ostvariti suivot s motornim vozilima. Biciklistike cipele se ne rasteu dnevnij treba odabrati pra-vu veliinu. Ovo se moe vjebati koritenjem spuvaste prepreke na praznom parkiralitu.

  BLAUSTEIN GYNECOLOGIC PATHOLOGY PDF

Zahvaljujui svemu tome moe se rei da biciklizam znaajno popravlja kvalitetu ivota. Kad se jede ili posee trenibga hranom na volanu je samo jed-na ruka, ta ruka bi trebala biti to blie sreditu volana kako bi prelazak preko grbe na cesti ili slino imao to manje utjecaja na stabilnost i smjer kretanja.

Ravne vilice poboljavaju upravljivost i stabilnost u zavojima. Mogu biti nekoliko centimetara iznad razine kolnika, ili se nalaziti u udubini ako kolnik potone pod njihovim teretom.

Vonjom s iskusnijim biciklistima najbre e nauiti mnoge vje-tine i male trikove. Ako se udaljenost meu kotaima previe smanji smanjiti pritisak na ped-ale kako bi ishrand udaljenost normalizirala.

Udobnost bicikla ne treba zanemariti jer nakon nekoliko sati umor izazvan neudob-nou znaajno e smanjiti biciklistiku sposobnost. Prije svake vonje treba provjeriti ne samo rezervnu gumu ve i gume na biciklu.

Gel na nogavicama bolji je od uivenih gumica jer manje stee, a efikasnije dri nogavicu na mjestu. Ako se previe podigne zadnji kraj doskoit e se na prednji kota to je izuzetno opasno jer rezultira punim optereenjem na rukama i prednjem kotau to dovodi do gubitka smjera kretanja, a moda i pada.

U sluaju nedoumice bolje dnevvnik odabrati broj vee. Tehnika vonje i opa biciklistika znanja26U zavoju nikad ne treba koiti. Pojam geometrija okvira odnosi se na kutove meu cijevima i njihovu duljinu. Obino nastanu dvije male rupice udaljene oko 1cm.

@fitnesschallengeee – Dnevnik fitness ishrane???? – Obrok pre treninga 🙂 50g zobenih pahuljica s

Komad kartona ili slino moe posluiti za popravak l rupe na vanjskoj gumi koja je eksplodirala. Boni skokesto se dogaa da je zbog opasne situacije promet, suenje ceste potrebno u vonji sii s asfaltiranog dijela ceste i potom se opet vratiti na njega. U to vrijeme nije se toliko ozbiljno pristupalo biciklizmu pa mogu rei da je to bio moj prvi uitelj biciklizma. Materijal bi trebao biti neki koji se ne klie, to je osobito vano za rukavice za zimsku vonju kad su uvjeti vlani pa je i volan skliskiji.

  DRAGONS CHRISTI FRIESEN PDF

Iako se istovremeno biciklizam razvijao u Srbiji i Slove-niji, nai biciklisti su prednjaili pa je tako Josip Pavlija pobijedio na prva tri prvenstva SHS Poto se bicikli troe uporabom cijena mora biti znatno nia da bi polovni bicikl bio dobra kupovina. Neki biciklom putuju turistiki na dalje destinacije.

Biciklistiki Prirunik HBS Izdanje

Lijevom ruicom kontro-lira se poloaj lanca na prednjim lananicima, a desnom na zupanicima kazete. Na konicama se nakuplja puno prljavtine. Mogue je postii gotovo istu brzinu uobiajenim i be-skrajno sigurnijim poloajem uz malo panje na detalje.

Ako je pruga mokra ili se radi o nezatienom eljezni-kom prijelazu potreban je dodatni oprez i smanjenje brzine. Umoran voza pro-pustit e smjenu i voziti se na kraju kolone, upozorava-jui ostale da uu ispred njega i ostavljajui im dovoljno prostora za to. Pokazivanje skretanja je preporuljivo ne samo zbog grupe ve i zbog prometa.

Rastegnuti lanac treba to prije zamijeniti.

Vjebati okretanje pedala je najbolje ako se okretaj podijeli u ta tri segmenta i koncentrira se samo na po jedan segment tijekom jedne faze vjebanja. Zato bolja pripremljenost donosi efikasniju vrtnju.