Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Tanris Mora
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 8 December 2008
Pages: 466
PDF File Size: 18.80 Mb
ePub File Size: 15.44 Mb
ISBN: 365-7-67759-123-5
Downloads: 77822
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kedal

Storalne drame D11brauke, epa Osmana. Ana marked it as to-read Jun damlaciji, Ipak vam elim dodati jo jednu Fig. Razliita zapaanja to sam ih ve izvrio ili u ih odsada unaprijed vriti. U sredini je kolibe ognjite; dim izlazi na vrata jer obino nema drugih otvora. Taj glasoviti prirodnjak vjeruje bez sum11je da se morski srvor re okamine sranio na doima Balrika odakle, medutim, nikad nije izvuen iv, pn ni u sranjuljuskaranaveden na to rime to ga vrlo esto nalazi u mramoru koji on nazva stratari11som, jer sc nalazi u ulinim plonicima mnogih.

Ne znam bi li ga se nalo po furlanskim uzvisinamn kada bi se obiJio zaljev izmeu nae lm lije i! Na domainu JC red da poz1vn na ptce; prvt ce mu odgovoriti po svome dostojanstvu stari svat. Pribivao sam zdruivanju dviju djevojaka koje su postajale posestre u crkvi u Peruiu. Poitlio sam vidjeti nekr rskopam forts na kojem je napisano ime grada Colenruma. Azko, a uskoro i ue rijeke Drave, od kojega poinje vuka upanija, a prestaje baranjska. To poglavlje, lserizioui a11tiche, dodano je Ogledu zapabmja nakon ccnzorskog doputenja, n samo djelo izilo je iz tiska potkraj U prosjecima to su ih izderalc bujice skupljao sam razbacana morska rijela od kojih albrto neka lisniasre jezgre turbinita, veoma blistave okamine zlamoute boje.

U dokunlenrinla se zove Tnin, Tnina1 Tinbmtm 1 1ilmm. Strilaj, Janko, na koplju fortls Od prvoga se medu spisima obitelji Vrani uva autograf cenzure te iste logike; jo jedna ostala je od de Dominisa. Setajui se okolicom prebivalita Rogozniana, dogodilo mi se da sam u stancu mramornoga breuljka vidio udnovatu okaminu veoma slinu rogovima, pa mi je palo alerto pamet alberrto sam u Javnom prirodopisnom muzeju u Padovi vidio komad od iste vrste obiljeen kao Cornu vaccinum.

Vrlo je ovjeno to su nali naina zadrati ovjeka, a da ga ne veu kao najgoru ivotinju. Dasen rated it liked it Nov 04, Visu i Palagrui, Hvaru i Brau, re Rabu. Ta sc sluba udvosrrui i utrostrui, u skladu s potrcbam: Prirodni ivot roga siromanog i potenog svijeta kvari lana civilizacija, pa tako i ona koju u propovijedima i postupcima ire fratri cokulai i kaluderi.

  AS400 RLU PDF

Ofdi ena ruj svu srnino se slobod odrizar mater svu, ter ive i hod1. Time se Fortisovo djelo donekle odvaja od uobi.

Ja je jo nisam s potrebnom pomnjom i u svakom nje: Druiina je dobro naoruana da odbije svaki napad ili zasjedu koji bi 1m mogli pornuriti veselje. Fortis je smMrno kako, zajedno sa zar1imljivim priro-dnim pojavama, obiajima i natpisima, cjelovitosti slike kraja ili ljudi jednako mogu pridonijeti i knjievna i povijesna djela starih autora, osobiro ako su do tada bila nepozna taneobjavljena.

Moda ne bi bilo neosnovano nagaanje posumnjati da su i od posljednje provale Tatara, koji su u poetku XIll stoljea potjerali ugarskoga kralja Belu IV, te se tom prilikom sklonio na dalmatinske otoke, ostale mnoge obitelji da napue puste doline to su leale meu plan inama, te da su one zasijaie one kalmike klice to se ondje i danas razvijaju, osobito u okolici Zadra. Cin ilo mi se veoma udno ro Morlaci, kada roliko troe crljenac, dnjak i lj utiku, ne zasade njima svoja iroka i rodna polja nego su prisiljeni da ih iz godine u godinu nabavljaju za mnoge tisue dukata od trgovaca iz Jakina i Riminija.

Uglav-nom se hrane jezerskom ribom, osobito jeguljama, ak i u najnepovoljnije Post qu.: Antun je morao pratiti Sulejmana koji je bio poao ratovati na granici s Perzi jom, te je pet godina lutao s turskom vojskom od zemlje do zemlje. Kempfer je na svojim putovanjima po Japanu zabiljeio jedan vulkan koji je nastao sluajnim zapaljenjem rudnika kamenog uglJena.

On se zadovoljava time da ivi od dana do dana i da podere, esto bez kruha i ikakva zaina, svu ribu ro je ulovi na spomenuti nain ili s pomou nekih drugih, jednako barbarskih sredstava.

Reklo bi se da je znak barbarske bewbzmJostl ubiti nekome siromahu vola da se iskoristi samo maleni dio mesa i koa. This book is not yet featured on Listopia. Nae se mnogo Morlaka koji pjevaju bez pripreme od poetka do kraja, uvijek uz pramju gusala; ne manjka ni pisana pjesnitva kada se stvore prilike da se sauva uspomena na neki dogaaj.

Iz bogate ugarske feudalne porodice koja albetro i: Od ljudi koji danas tu prebivaju posebna su spomena vrijedni ljubaz. Ivan rated it it was ok Sep 17, Moda u njihovim ilama Os rece. Odgojili su ga isusovci u Rimu, a do godine Openito svi seoski stanovnici uz obalu jednako su lijeni i opaki, moda zato to ih tite preblagi zakoni i to su izjednaeni sa svojim gospoda rima.

  FOLKLOR INDONESIA JAMES DANANDJAJA PDF

Daleko sam od roga da bih imao ambicija na knjievnom polju, ali nikad nisam bio daleko od toga da sebi elim pri liku dal,aciji bih mogao govoriti fortks koja e biti korisna i smjera ti tome da Cesto ‘se dogodi da od roka do roka i od dara do dara, ne mislei o tome, plati dvostruko vie nego ro bi trebalo. Sracinar, pa foris jednostavan ljubitelj umjetnosri i dobre uenosti, kada se nae u Podgrau, dalmwciji se moi suzdrati i ne poeljeti da neka mona ruka quicquid wb terra est iu apriwm proferat.

Zidovi koliba takoer su od re grade ili od golemih gromada kamenja sloena u suho, jedno iznad drugoga.

Put po Dalmaciji

U knjizi, koja je sastavljena kao jedinstven iz”jernj s putovanja, a u obliku pisama, slobodno su, s obzirom na smjer kretanja, opisani naa obala i priobalje: Poto nas je paa vie nego ljubazno pozdravio, ukrcali smo se na etiri vee lae i u pratnji est naszada, na kojima su radi zatite bili mornari-vojnici, krenuli iz Staroga Budima.

Ni fratri mu, naravno, nisu osta li duni, te su se polemiki postavili protiv fortisovih djela, npr. Plitak i uzak tjesnac, koji za oseke ne doputa prolaz amcima, dijeli ovaj otoi od kopna; a kada se dobro proue suprorne obale, oito se prepoznaje da ova razdvojenost nije jako stara. Kasnije, osobito na dvoru u Napulju, sav e se posveciri rom reformarorskom poslu. Upravo su oni ekspooemi ideologije krute jedinstvenosti, zatornici grke i rimske knjige, razbijai antikih natpisa, prekrasni b grkih i rimskih mramorova rimskim su nadgrobnim ploama poploali dvorite.

Alberto Fortis (Author of Put po Dalmaciji)

U jednoj sraroj pjesmi o enidbi vojvode Sibinjanina Janka-9 koji bijae suvremenik slavnog Jurja Kastrioti a, reenog Skenderbcga braa Janje Temivarke, koju je Janko zaprosio, ncnaklonjcna njemu, poto su ga naveli da pije vie nego!

NOT will only work with single words not phrases. Dio je takvih Fortisovih pogleda proiziao iz arsenala evropske prosvje-titeljske propagande koja je osobito u seoskim dalmsciji gledala neprijatelje napretku i irenju prosvijeenih misli.

Izostavljajui arabizme, grecizme, germanizme i galicizme u talijanskom je-ziku, koje su prikupili Muratori i dmgi, zar u njemu nema i vrlo velik broj slavenizama?